Náš tým

Sedláček Jiří

Předseda a vedoucí SPL Pustiměř, hlavní trenér:

Telefon: +420 603 209 101

Ing. Kuchtíček Jan

Trenér zájmového lezení:

Telefon: 732797523

Stránky:  www.facebook.com/zan.zanyn

Mgr. Janečková Lucie

Instruktor:

Telefon: +420 725 085 042

Jan Augustin

Pomocný instruktor a stavěč cest

www.facebook.com/honza.august